ΑΡΘΡΟ (45) Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΩΝ «ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΩΝ», Ο ΦΥΛΕΤΙΣΤΗΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ

Ισοκράτης 436π.Χ.–338π.Χ.  ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ Ή ΔΙΕΘΝΙΣΤΗΣ;

Αντιγραφή-αποσπάσματα (άγνωστη πηγή)...

Φαίνεται πως στην Ελλάδα δεν είσαι μόνο ό,τι δηλώσεις, αλλά και ό,τι σε δηλώσουν! Έτσι, λοιπόν, έναν όντως μεγάλο πνευματικό δημιουργό του Αρχαίου Ελληνισμού, τον ΙΣΟΚΡΑΤΗ, κάποιοι αποφάσισαν να τον δηλώσουν «αντιρατσιστή»! Ατυχής επιλογή, αφού πράγματι υπήρχαν στην Ελλάδα φιλόσοφοι και πολιτικοί με αυτόν τον χαρακτήρα, βεβαίως μικρής σημασίας, γιατί ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης και φυσικά και ο Ισοκράτης για τα σημερινά δεδομένα υπήρξαν αναμφισβήτητα ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ!

… -Στη συνέχεια ο Ισοκράτης αναφέρεται στην προσφορά των Αθηνών στον Ελληνισμό, μία προσφορά Πολεμική, Ηθική, Οικονομική και Πολιτιστική. Σε αυτήν ακριβώς την Πολιτιστική προσφορά των Αθηνών στους Έλληνες αναφέρεται ο Ισοκράτης στην παράγραφο 50, όπου και περιέχεται η περίφημη φράση. Όμως καλύτερα να σας παραθέσουμε ολόκληρο το κείμενο (αρχαίο και μετάφραση του κ.Θεοδωράτου) ώστε να σχηματίσετε και μόνοι σας άποψη:
Αρχαία Ελληνικά: "Τοσούτον δι' απολέλοιπεν η πόλις ημών περί το φρονείν και λέγειν τους άλλους ανθρώπους, ώσθ' οι ταύτης μαθηταί των άλλων διδάσκαλοι γεγόνασιν, και το των Ελλήνων όνομα πεποίηκεν μηκέτι του γένους, αλλά της διανοίας δοκείν είναι, και μάλλον Έλληνας καλείσθαι τους της παιδεύσεως της ημετέρας ή τους της κοινής φύσεως μετέχοντας".
Νέα Ελληνικά: "Η πόλις μας έχει τόσον πολύ υπερβάλει όλους τους άλλους εις την φιλοσοφίαν και τον έντεχνον λόγον, ώστε οι δικοί της μαθηταί έχουν γίνει διδάσκαλοι των άλλων και έχει κάμει, ώστε το όνομα των Ελλήνων να μη θεωρείται πλέον ως δηλωτικόν του έθνους, αλλ' ως δηλωτικόν της μορφώσεως, και Έλληνες να ονομάζονται όχι τόσον όσοι ανήκουν εις το έθνος το Ελληνικόν, αλλ' όσοι έχουν τύχει της ιδικής μας παιδείας".
 Ή, Ο Ισοκράτης ισχυρίστηκε στο λόγο του "πανηγυρικός", «Η Αθήνα άφησε την υπόλοιπη ανθρωπότητα πολύ πίσω στη σκέψη και την έκφραση, που οι μαθητές της έγιναν δάσκαλοι όλου του κόσμου, και έκανε το όνομα «Ελλάς» χαρακτηριστικό όχι πλέον της φυλής, αλλά της διάνοιας, και τον τίτλο «Έλληνες», έμβλημα της μόρφωσης, παρά της κοινής καταγωγής»
Εάν σκεφθεί κανείς ότι ο λόγος αυτός αφορά το 380 π.Χ., εποχή κατά την οποία δεν υπήρχαν τα Ελληνιστικά Βασίλεια και ούτε βέβαια "βάρβαροι με Ελληνική Παιδεία", είναι ΣΑΦΕΣΤΑΤΟ ότι ο συλλογισμός του Ισοκράτους, δεν έχει καμμία σχέση με την σημερινή του χρήση και όχι μόνο δεν επεκτείνει τον Ελληνισμό στους βαρβάρους με "Ελληνική Παιδεία", αλλά απευθύνεται αποκλειστικά στους Έλληνες, που τους "περιορίζει" εις τους έχοντας ΑΤΤΙΚΗΝ Μόρφωση. Όμως αυτά είναι λεπτομέρειες γι' αυτούς που χωρίς να έχουν κανένα φραγμό απομόνωσαν λίγες λέξεις και θέλουν να μας πείσουν ότι οι Αρχαίοι Έλληνες και ο Ισοκράτης ειδικότερα ήσαν απόστολοι ενός "πολιτιστικού" οικουμενισμού. Όσο για τα αισθήματα του Ισοκράτους για τους βαρβάρους και για την πρόταση του "Πανηγυρικού" ας δούμε τι γράφει στις παραγράφους 157 και 158:
"Έχω όμως και δια τους συμπολίτας τους ιδικούς μας να αναφέρω ανάλογα παραδείγματα. Και αυτοί δηλαδή προς μεν τους άλλους, προς όσους έχουν πολεμήσει μέχρι σήμερα, μόλις συμφιλιώνονται μαζί τους, λησμονούν την εχθρότητα που είχαν, προς τους Ασιάτας όμως ούτε και όταν ευεργετούνται από αυτούς, αναγνωρίζουν ευγνωμοσύνην. Τόσον άσβεστον οργήν διατηρούν εναντίον εκείνων!"
"Οι Ευμολπίδαι εξ άλλου και οι Κήρυκες κατά την τελετήν των Ελευσινίων μυστηρίων, λόγω ακριβώς του μίσους προς τους Πέρσας, κηρύττουν εις επήκοον όλων ότι δεν επιτρέπεται να μετέχουν της τελετής οι οιοιδήποτε άλλοι βάρβαροι, όπως ακριβώς και οι ανθρωποκτόνοι. Είναι δε τόσον μεγάλη προς αυτούς εκ γενετής η εχθρότης που τρέφομεν, ώστε και από τας διηγήσεις τας παλαιάς περισσοτέραν ευχαρίστησιν δοκιμάζομεν με όσας αναφέρονται εις τον Τρωϊκόν και τον Περσικόν πόλεμον, διότι ακριβώς με αυτάς μανθάνομεν τας συμφοράς εκείνων".
Άφησα όμως για να κλείσω το κείμενο αυτό αγαπητέ αναγνώστη, την παράγραφο 131 του "Πανηγυρικού":
"Έχομεν όμως να κατακρίνομεν τους Λακεδαιμονίους και δια την εξής αιτίαν: ότι δηλαδή αναγκάζουν τους γείτονάς των να γίνονται είλωτες της πόλεώς των, ενώ δια το κοινόν συμφέρον των συμμάχων των δεν φροντίζουν να επιτύχουν κάτι παρόμοιον. Και όμως έχουν όλην την δυνατότητα να διαλύσουν την εχθρότητα μαζί μας και να αναγκάσουν όλους τους βαρβάρους να γίνουν περίοικοι όλης της Ελλάδος".
Κατακρίνει δηλαδή τους Λακεδαιμονίους ότι έχουν κάνει είλωτες τους Έλληνες γείτονές τους και τους προτείνει να ενωθούν με τους υπόλοιπους Έλληνες, ώστε να αναγκάσουν όλους τους βάρβαρους να τεθούν κάτω από την εξουσία, να γίνουν περίοικοι, των Ελλήνων. 
Μάλιστα, αυτός ήταν ο "διεθνιστής" Ισοκράτης, όπως θέλουν να μας τον παρουσιάσουν οι διανοούμενοι - παρανοούμενοι της θολοκουλτούρας και του οικουμενισμού, όποια μορφή και αν έχει αυτός, θρησκευτική, μαρξιστική ή φιλελεύθερη.


Ότι διαβάσετε από τούδε και στο εξής είναι δικό μου.
O Iσοκράτης στον Πανηγυρικό 50 προσπαθεί να ενώσει τους ΄Ελληνες υπό τη σκέπη της Αθηναϊκής ηγεμονίας που όμως τότε, μετά την Ανταλκίδειο Ειρήνη, παρήκμαζε στρατιωτικά. Ετσι στρέφεται στο χώρο του πολιτισμού, όπου η πόλη του ειχε τα πρωτεία. ΄Ετσι η ημετέρα παίδευση είναι η Αθηναϊκή (όχι η Ελληνική γενικά αλλά συγκεκριμένα η Αθηναϊκή) και καλεί τους ΄Ελληνες να ενωθούν υπό τη σκέπη της, κατ΄ αυτόν, πνευματικής τους μητέρας. [1]
Για λόγους ευδαιμονίας συμβουλεύει το Φίλιππο να πάρει την ηγεμονία των Ελλήνων, να επιβάλει μεταξύ τους ομόνοια και να εκστρατεύσει προς την Ασία για να κατακτήσει τους βαρβάρους και τον πλούτο τους, ετσι ώστε να εκδικηθούμε για τα δεινά που υποφέραμε από τους Πέρσες και τους συμμάχους τους κατά τον 5ο αιώνα π.Χ.  (οι Θράκες, οι Μικρασιάτες και οι Κύπριοι ήταν περσοκρατούμενοι από το 6ο π.Χ. αιώνα). Κάτι που φυσικά δεν έκανε τελικά ο Φίλιππος αλλά ο υιός του ο Αλέξανδρος. Οι σκέψεις του Ισοκράτη θα συνοδεύσουν τον Αλέξανδρο μέχρι την Ινδία. Επίσης ο Ισοκράτης επικρίνει τους Σπαρτιάτες, επειδή είχαν Έλληνες δούλους αντί για αλλοεθνείς, όπως θα έπρεπε κατά τη γνώμη του.
Πίστευε πως οι αλλοδαποί ήταν πλέον σε όλον τον Ελληνικό τόπο, όχι γιατί οι βάρβαροι κατάφεραν να την κατακτήσουν, αλλά επειδή οι Έλληνες παράτησαν τις πόλεις τους και συστήνει στο Φίλιππο να διώξει όλους τους βαρβάρους με φοβέρα και συνάμα να φέρει ευπορία στους Έλληνες. Γι΄αυτό και ο Ισοκράτης θεωρείται ο πατέρας του Ελληνικού Έθνους. Πρώτος διατυπώνει την ανάγκη της διατήρησης του Έθνους.
Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν τους αλλοεθνείς κατώτερους. Ο Αριστοτέλης συμβούλεβε  τον Μέγα Αλέξανδρο «Να φέρεσαι στους Έλληνες σαν κύριος, και στους βαρβάρους σαν τύραννος!». Αργότερα έστειλε επιστολή στον Μέγα Αλέξανδρο για να τον επιπλήξει επειδή συμπεριφερόταν στους βαρβάρους το ίδιο με τους Έλληνες, λέγοντας του εγώ σου δίδαξα πως η φυλή μας είναι ανώτερη. 
«Απεκρίθη εκ παλαιοτέρου του βαρβάρου έθνεος το ελληνικόν εόν και δεξιώτερον και ευηθείης ηλιθίου απηλλαγμένον μάλλον».
μτφρ: Ξεχώρισε από παλιά το Ελληνικό έθνος από τους βαρβάρους όντας πιο ικανό και περισσότερο απαλλαγμένο από την ηλιθιότητα
 
-Αριστοτέλης-

Ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης και φυσικά και ο Ισοκράτης για τα σημερινά δεδομένα υπήρξαν αναμφισβήτητα εθνικιστές, σοβινιστές, φυλετιστές και 100% ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ!!!

ΕΙΜΕΘΑ  ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ  ΤΕΛΙΚΑ (οι Νεοέλληνες);...   http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU                                                                                              Το πρόβλημα με τους αντιφρονούντες είναι ότι δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί είμαστε εναντίων των πολλών αλλοεθνών που βρίσκονται στην πατρίδα μας. Απλά νομίζουν ότι είμαστε ρατσιστές. Βοηθήστε τους να καταλάβουν. Δώστε ιδιαίτερη σημασία στο 0:51-1:19 λεπτό 
http://www.youtube.com/watch?v=ET828pX_zGU

Βλέπε    http://spartiatisarthra.blogspot.co.uk/2012/05/46.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου