ΑΡΘΡΟ (34) Εάν υπάρχουν κάποιοι που αμφιταλαντεύονται ή νομίζουν πως υπερβάλουμε όταν μιλάμε για προδοσίες του κομμουνιστικού ακελ...

Η ΕΟΚΑ υποστηρίχθηκε από την Ελληνική κυβέρνηση με όπλα, χρήματα και ραδιοφωνικούς σταθμούς που εξέπεμπαν από την Αθήνα, εκτός από το ΚΚΕ. Το επίσημο ΚΚΕ, καταδίδει στους Άγγλους ότι ο Αρχηγός της ΕΟΚΑ, ο Διγενής, είναι ο Στρατηγός Γρίβας.

Το ΑΚΕΛ αν και εκείνη την περίοδο στήριζε τον αγώνα για Ένωση με την Ελλάδα, εναντιώθηκε στον αγώνα της ΕΟΚΑ και κατηγορήθηκε ότι συνεργαζόταν με τις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες (Ιντέλιτζενς Σέρβις) για να τον σαμποτάρει. Την προδοσία του Κυπριακού αγώνος κατήγγειλε η ίδια η ΕΟΚΑ με το βιβλίο της «Η κομμουνιστική ηγεσία του Κυπριακού αγώνος». Στην σελίδα 44 αναφέρει «Και ενώ αί Κυπριακαί Αρχαί ζαλισμέναι από τον αιφνιδιασμόν της 1ης Απριλίου προσπαθούν ματαίως να βρούν ποιοί οι πρωτεργάται και αρχηγοί του κινήματος, ο αρχηγός του ΚΚΕ Ζαχαριάδης εις την ραδιοφωνικήν εκείνην ομιλίαν του, αποκαλύπτει διά πρώτη φοράν είς τους Άγγλους την ταυτότητα του Διγενή. Και το ακελικόν όργανον "Ν. Δημοκράτης" έσπευσε να δημοσιεύση την ομιλίαν εκείνην δια να μεταδοθή και εν Κύπρω παντού η προδοσία». Αποτέλεσμα της στάσεως των κομμουνιστών ήταν το αγγλικό BBC (εκπομπή 29 Αυγούστου 1956) να ΕΠΑΙΝΗ το ΑΚΕΛ, διότι: «αντιτίθεται εις την τρομοκρατική οργάνωση της ΕΟΚΑ». Επίσης οι κομμουνιστές με έγγραφο της Κεντρικής Γραμματείας του ΑΚΕΛ (Σεπτέμβρης 1955) καλούν τους Έλληνες Κύπριους «να σαμποτάρουν τον έρανον υπέρ των πολιτικών κρατουμένων διότι τα χρήματα, προωρίζοντο διά την αγοράν όπλων της ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΚΑ». Το ΑΚΕΛ αμφισβητεί αυτές τις κατηγορίες και αμφισβητεί ότι τα μέλη του που σκοτώθηκαν από την ΕΟΚΑ ήταν όντως προδότες.


«Επίστευον τότε ακραδάντως, ότι η νίκη των συμμάχων θα συνεπάγετο όχι μόνον την απελευθέρωση της Ελλάδος, αλλά και την ολοκλήρωση της Εθνικής μας ελευθερίας, δια της ενσωματώσεως εις το ελεύθερων Ελληνικόν κράτος της Κύπρου, της Δωδεκανήσου και της Βορείου Ηπείρου, εδαφών τα οποία, ιστορικώς και εθνολογικώς, ανήκουν εις την Ελλάδα» .

ΓΡΙΒΑΣ απομνημονεύματα Ε.Ο.Κ.Α. 1961 (σελ. 2)

«Είχομεν να αντιμετωπίσομεν τρεις εχθρούς. Τους Βρετανούς, τους τούρκους και τους κομμουνιστές. Ο μεγαλύτερος μου πονοκέφαλος ητο οι κομμουνισταί»Δεν υπάρχουν σχόλια: